Select Page

Akti in poročila

LDN 2013/2014
Poročilo o izvedbi LDN 2012/2013
Evalvacija podatkov ankete za starše
Rezultati ankete za starše brez cene dnevov dejavnosti
Poslovno poročilo za leto 2012
Razvojni načrt šole
Akt o ustanovitvi
Poročilo o izvedbi LDN 2010/2011
Poslovnik Sveta zavoda
Poslovno poročilo za leto 2011
Poslovik sveta strašev