Select Page

Comenius

Comenius partnersvo : Diferent colors, the same meaning 2012-2014

Comenius je namenjen dvigu kakovosti šolskega izobraževanja v Evropi, omogoča spoznavanje in razumevanje evropske kulturne in jezikovne raznolikosti ter mladim pridobivanje osnovnih spretnosti in kompetenc, potrebnih za njihov osebni razvoj, za prihodnje zaposlovanje in za aktivno evropsko državljanstvo.
Cilj projekta:
 • izboljšanje kakovosti in povečanje obsega mobilnosti učencev in izobraževalnega osebja,
 • izboljšanje kakovosti in povečanje obsega partnerstev med šolami,
 • spodbujanje učenja živih tujih jezikov,
 • podpiranje razvijanja inovativnih IKT vsebin,
 • povečanje kakovosti in evropske razsežnosti usposabljanja učiteljev ter izboljšanje pedagoških pristopov in šolske uprave,
 • spoznavanje drugih kultur,
 • primerjava našega šolskega sistema z drugimi šolskimi sistemi po Evropi (v partnerskih državah projekta),
 • spodbujanje timskega dela,
 • dvig motivacije za projektno delo,
 • povečanje socialnih spretnosti.
Dejavnosti:
 • mednarodno sodelovanje
 • obisk tujine
 • organizacija obiska iz tujine
Pričakovani rezultat:
 • ustvarjena nova mreža partnerjev naše šole
 • nove izkušnje učencev
Vodja projekta: Lota Gasser
Ostali sodelujoči učitelji: Franci Hočevar, Tina Strnad Rot, Vera Fujs, Tanja Strojan, Katja Winkler, Lori Podgornik, Sanela Vodovnik Knez, Irena Žle, Katja Plos
ČASOVNICA AKTIVNOSTI
 Termin
 Opis aktivnosti
 September 2012
 Izdelava Comenius kotička pred knjižnico.
 September 2012
 Predstavitev šole, kraja, države in slovenskega izobraževalnega sistema
 Oktober 2012
 Predstavitev vseh držav udeleženk v Comenius kotičku
 Oktober 2012
 Izdelava nogometnih dresov
 November, december 2012
 Izpolnjevanje anketnih vprašalnikov
 December, januar 2013
 Predstavitev obiska Anglije
 
 Skozi ves projekt
 Dopisovanje med učenci iz držav partneric
 Januar, februar 2013
 Izdelava zastave s kulturnimi znamenitostmi Slovenije
 Februar, marec 2013
 Spoznavanje običajev – različne tehnike barvanja pirhov
 Marec 2013
 Obisk Poljske
 Maj 2013
 Naša šola gosti udeležence projekta iz drugih sodelujočih držav
 Oktober 2013
 Obisk Bolgarije
Prispevek 2. b razreda (učiteljica Tanja Strojan): Spoznajmo Italijo in Pizze – jedilni list.
Z letošnjim šolskim letom smo na šoli zaključili z dvoletnim projektom Comenius. Naloge, ki smo jih izvajali v projektu so vključevale aktivnosti povezane z naslovom: Different colours the same meanings. Opravljali smo jih kar med rednim poukom, saj so se lepo vključevale v naš pouk in prispevale malo drugačen pristop in načine učenja. V projektu je sodelovalo 11 učiteljev naše šole ter učenci od 1.-9. razreda. Dvanajst učencev naše šole se je udeležilo mednarodnih izmenjav na Poljskem, v Bolgariji in na Madžarskem. Otroke in učitelje iz drugih držav smo pri nas gostili v maju 2013. Poleg nas in že naštetih držav so v projektu sodelovali še Angleži, Italijani in Turki. Poročila, izdelke učencev ter nekaj fotorgrafij si lahko ogledate na skupni spletni  strani vseh sodelujočih:
http://www.comeniusdctsm.com

Lota  Gasser