Select Page

Svet šole

S V E T   Z A V O D A 
p r e d s t a v n i k i   u č i t e l j e v
Nina Bradić
predsednica
Tina Strnad Rot
članica
Goran Ivetić
član
Katja Plos
članica
Tanja Strojan
namestnica
p r e d s t a v n i k i   s t a r š e v
Boris Maljevec
član
Aleš Napast
član
Karin Okorn
članica
p r e d s t a v n i k i   M O L
 Stanko Cankar
član
Marko Kosmač
član
Dominik S. Černjak
član
Šolsko leto 2012-2013
Zapisnik 1. sveta šole
Zapisnik 2. sveta šole
Zapisnik 3. sveta šole
Zapisnik 4. sveta šole
Pojasnilo k zapisniku 4. sveta šole
Zapisnik 5. sveta šole
Šolsko leto 2013-2014
Zapisnik 1. sveta šole
Zapisnik 2. sveta šole
Zapisnik 3. sveta šole
Zapisnik 4. sveta šole
Zapisnik 5. sveta šole
Zapisnik 6. sveta šole
Zapisnik 7. sveta šole