Select Page

Načini prehranjevanja


Izbirni predmet je enoletni, namenjen je učencem 9. razreda. Izvaja se v blok urah na 14 dni, 35 ur letno.

Cilji predmeta
Učenci:
 • – razvijajo sposobnosti uporabe, povezovanja in tvornega mišljenja za preudarno odločanje o lastni prehrani predvsem v smislu zagotavljanja zdravja;
 • – spoznavajo pomembnost zdrave prehrane, obravnavajo načine prehranjevanja in prehrano v različnih starostnih obdobjih življenja in v posebnih razmerah;
 • – nadgrajujejo vsebine, ki so jih pridobili pri rednem predmetu Gospodinjstvo;
 • – poglabljajo znanja, predvsem v smislu usmerjanja v nadalnje šolanje na agroživilskih, gostinsko-turističnih in zdravstvenih šolah;
 • – razvijajo individualno ustvarjalnost.
Vsebine:
 • – stanje prehranjenosti v povezavi z zdravjem,
 • – slovenske narodne jedi,
 • – drugačni načini prehranjevanja (vegetarijanstvo, bio-prehrana, makrobiotika),
 • – prehrana v različnih starostnih obdobjih (dojenček, mali otrok, šolar, odrasli, starejši, športniki, nosečnice),
 • – načrovanje prehrane v družini,
 • – prehrana v posebnih razmerah.