Select Page

NPZ

Nacionalno preverjanje znanja obvezno opravljajo učenci 6. in 9. razreda. V 6. razredu se opravlja pri matematiki, slovenščini in tujem jeziku.
Učenci 9. razreda opravljajo nacionalno preverjanje znanja iz matematike, slovenščine in tretjega predmeta. Za tretji predmet je minister že določil štiri predmete; na naši šoli se bo preverjalo znanje iz fizike.
Dosežek pa je vpisan tudi v zaključno spričevalo. Rezultat nacionalnega preverjanja znanja ne vpliva na oceno posameznih predmetov in na zaključevanje šole.
6. maj 2014    MATEMATIKA 6. in 9. razred
8. maj 2014    SLOVENŠČINA 6. in 9. razred
12. maj 2014    TUJI JEZIK 6. razred in TRETJI PREDMET 9. razred
Naknadnih rokov NPZ ni.
Tukaj si lahko pogledate matematične NPZ-je iz preteklih let, skupaj z rešitvami: http://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/matematika3/
Rešitve najdete v datoteki z naslovom: Navodila za vrednotenje.
Prav tako so dostopni matematični NPZ za 6. razred: http://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/matematika2/
Enako velja za slovenščino:
http://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/materinscina3/2011120911353483/
http://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/materinscina2/2011120911325436/
V šolskem letu 2012-2013 smo po rezultatih pri NPZ prišli med 100 najboljših OŠ v Sloveniji. Več …