Select Page

Osnovni podatki o šoli

 

OSEBNA IZKAZNICA ŠOLE
Osnovna šola Spodnja Šiška
Gasilska 17, 1000 Ljubljana – SI Slovenija
Telefon: (01) 505-7447, 519-3892 hišna centrala
(01) 515-33-02 zbornica
(01) 515-33-03 kuhinja (Vodja šolske prehrane: maja.stepancic@guest.arnes.si)
(01) 515-33-01 knjižnica
Telefax: (01) 505-5222
Mobilni telefon tajništva: 041 338 168
Mobilni telefon učiteljev v dežurnem varstvu: 070 537 225
web: www.sola-siska.si
E-pošta: o-spsiska.lj@guest.arnes.si
Ravnatelj: Franci Hočevar
E-pošta: franci.hocevar@guest.arnes.si
Pomočnica: Jožica Pezdir
E-pošta: jožica.pezdir@guest.arnes.si
DATUM ROJSTVA: 14. SEPTEMBRA 1908
ŠOLSKI OKOLIŠ
– Alešovčeva ulica 4, od 6 do 50, 74, 82,84, 86,
– Aljaževa ulica od 3 do 33, 33 a, b, neparne od 35 do 53,
– Beljaška ulica 4, 8,10, parne od 20 do 34,
– Celovška cesta 23, 25, parne od 26 do 50, od 53 do 63, 66, od 68 do 73, parne od 74 do 90
– Černetova ulica od 1 do 40,
– Drenikov vrh 1,
– Drenikova ulica 13, 17, 18, 21, 22, 24, 28, od 29 do 33, 35, 36, 38, 44,
– Frankopanska ulica 1, 2 neparne od 3 do 11, parne od 14 do 20, od 21 do 29,
– Gasilska cesta od 2 do 7, 11, 15, 17, 18, 19, 22, 30,
– Goriška ulica 3, 11,25, 29, 31, 35, 39, 41,
– Gubčeva ulica 2, od 10 do 14, od 16 do 18, 23,
– Hotimirova ulica od 7 do 12, 14, 14 a, 17,19,
– Jesenkova ulica od 1 do 10,
– Jezerska ulica 1, 4, 5, 6, 10,
– Kavškova ulica 2, 3, 5, 7, 10 od 13 do 16,
– Kettejeva ulica 2, 2a, 3, 3a, 5, 5a, 7, 8, 12, 14,
– Knezova ulica 2, 3, 4, 6, 7, 7a, od 11 do 37,
– Kurilniška ulica 3,
– Lepodvorska ulica od 1 do 35,
– Magistrova ulica 1, 4,
– Malgajeva ulica od 1 do 20,
– Maurerjeva ulica od 4 do 29,
– Mazijeva ulica neparne od 3 do 13,
– Medvedova cesta od 1 do 28, 31,
– Milčinskega ulica od 1 do 7, parne od 8 do 26, neparne od 47 do 57, od 58 do 79,
– Murnova ulica od 3 do 11,
– Ob Kamniški progi 9,11,
– Pivovarniška ulica od 1 do 8, 10,
– Pod gozdom 3, parne od 4 do 12,
– Podjunska ulica 4, 6, od 11 do 28,
– Podlimbarskega ulica od 11 do 54,
– Polakova ulica neparne od 3 do 17,
– Ruska ulica od 1 do 6, neparne od 7 do 13,
– Smrekarjeva ulica od 1 do 38, parne od 40 do 46,
– Tržna ulica 3, 5,
– Ulica Milana Majcna od 2 do 34, neparne od 35 do 49,
– Verovškova ulica 4, 5, 12, 13, 15, od 19 do 33, 37, od 38 – 45, 48, od 50 – 57, 59, 60, 60 a, 62, 66,
– Videmska ulica neparne od 1 do 9,
– Vodnikova cesta 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11,
– Železnikarjeva ulica
– Žibertova ulica neparne od 1 do 19, od 22 do 30, 31.
ŠOLSKI PROSTOR:
Stavbi na Gasilski ulici, igrišča, dvorišča, zelenice ob stavbah v izmeri 47,27 m2 in vpisom v zemljiško knjigo pod št. 598 v katastrski občini Spodnja Šiška.