Select Page

Pravila obnašanja

V knjižnici veljajo naslednja pravila:
Česa v knjižnici ne počnem?
–  NE JEM IN NE PIJEM.
– SE NE LOVIM IN SKRIVAM.
– NE VPIJEM.
– NE TEKAM PO KNJIŽNICI.
– NE HODIM PO SEDEŽIH.
– NE PREKLINJAM.
– SE NE PRETEPAM.
– NE TRGAM IN UNIČUJEM KNJIG.
– SE NE NORČUJEM IZ MLAJŠIH.
– NE UPORABLJAM MOBILNEGA TELEFONA.
S takšnim početjem motim druge, zato me knjižničarka prvič opozori, pri drugem opozorilu moram za tisti dan zapustiti knjižnico.
Kaj pa v knjižnici lahko počnem?
–  BEREM KNJIGE IN REVIJE.
– PIŠEM REFERATE, SEMINARSKE NALOGE.
– NAJDEM SVOJ MIR.
– SE UČIM.
– PIŠEM DOMAČO NALOGO.
– SE POGOVARJAM S PRIJATELJI, VENDAR NE PREVEČ NAGLAS.
– REŠUJEM KNJIŽNE UGANKE.
– BOGATIM SVOJ BESEDNI ZAKLAD.
– UPORABLJAM RAČUNALNIK.
– POMAGAM MLAJŠIM UČENCEM.
Vse našteto čim večkrat ponavljam.