Select Page

Sklad 1,7 €

SKLAD ZA IZBOLJŠANJE KVALITETE POUKA
V sklad starši mesečno prostovoljno plačujejo 1,70 € in je namenjen za nadstandardno ponudbo šole pri izvajanju pouka. Iz sklada se nabavlja likovni material za vpeljavo več likovnih tehnik v delo z učenci, dodatna učila ter IKT in športne rekvizite.