Select Page

Sodobna priprava hrane


Pri izbirnem predmetu Sodobna priprava hrane učence poučujemo o prehrani glede na zagotavljanje in ohranjanje zdravja. Učijo se o pomembnosti varne, varovalne in zdrave prehrane ter načina priprave. Je enoletni izbirni predmet in se lahko izvaja v 7., 8. in 9. razredu. Pouk temelji na praktičnih vajah-pripravi hrane, zato poteka v blok urah na 14 dni.
Cilji predmeta
Učenci:
  • – razvijajo sposobnosti uporabe, povezovanja in tvornega mišljenja za preudarno odločanje o lastni prehrani predvsem v smuslu zagotavljanja zdravja;
  • – nadgrajujejo vsebine, ki so jih pridobili pri rednem predmetu Gospodinjstvo;
  • – poglabljajo znanja, predvsem v smislu usmerjanja v nadalnje šolanje na agroživilskih, gostinsko-turističnih in zdravstvenih šolah;
  • – razvijajo individualno ustvarjalnost.
Teme in vsebine:
  • – hranljive vsebine, povezane z zdravjem,
  • – kakovost živil in jedi,
  • – priprava zdrave hrane,
  • – prehranske navade.