Select Page

Šolski socialni sklad

Šolski socialni sklad je namenjen pomoči socialno šibkim učencem pri:
– plačilu prehrane,
– dnevov dejavnosti,
– pomoči pri nakupu šolskih potrebščin in
– obvezne šole v naravi v 4 razredu.
Starši (prosilci) prošnjo naslovijo na predsednika šolskega socialnega sklada in jo pošljejo na naslov šole, ali pa jo pustijo v tajništvu oz. pri svetovalni delavki. Svetovalna delavka lahko staršem tudi pomaga pri oblikovanju prošnje.
Merilo za dodelitev denarne socialne pomoči iz socialnega sklada šole je odstotek mesečnega dohodka na družinskega člana glede na mesečni dohodek vseh zaposlenih v RS, ki je zapisan v odločbi Centra za socialno delo.
Upravni odbor Šolskega socialnega sklada: Goran Ivetić (predsednik), M. Planinc, A. Arko, L. Sinčič, K. Rebič, L. Podgornik, T. Pleteršek.
Dodatne informacije:
Akt o ustanovitvi šolskega sklada – socialnega sklada
Merila za dodeljevanje sredstev