Select Page

Uradne ure


VRSTA DELA
URADNE URE
OPOMBE
Ravnatelj
(Franci Hočevar)
o    Za starše: ponedeljek 14.00-15.00
… ali po dogovoru.
Govorilne ure vsak drugi ponedeljek v mesecu.
o    Za učence: vsak dan 8.00 – 8.30
o    Za učitelje: vsak dan 12.30 – 13.30
Pomočnica ravnatelja
(Jožica Pezdir)
o    Za učitelje: četrtek 13.00 – 14.00
o    Za učence: vsak dan 8.00 – 8.30
… ali po dogovoru.
Govorilne ure vsak drugi ponedeljek v mesecu
Računovodkinja
(Meta Janež)
Ponedeljek: 12.00 – 16.00
Torek, četrtek: 12.00 – 14.00
Tajnica
(Jelka Babšek)
Vsak dan: 9.30 – 10.30
Tajnica
(Marijana Debevec)
Vsak dan: 12.30 – 13.30
Svetovalna služba
(Irena Lukić)
o    Za učence: vsak dan pred in po pouku
o    Za starše:
… ali po dogovoru
Knjižničarka
(Katja Plos)
Med delovnim časom
Vodja šolske prehrane
(Maja Stepančič)
Ponedeljek 9.20 – 10.05
Odjava malic in kosil: vsak dan do 10.00 za naslednji dan (maja.stepancic@guest.arnes.si).Vse trajne spremembe prehrane se javijo direktno na telefon v kuhinjo ali po el. pošti v tajništvo šole. Poleg tega je potrebno to spremembo potrditi tudi pisno na pogodbi v računovodstvu.